Czy Japończycy czytają jeszcze papierowe gazety? Wyniki badania opinii publicznej

Strona Nifty, badająca opinię publiczną, opublikowała wyniki przeprowadzonej ankiety wśród 2 857 osób. Pytanie dotyczyło papierowych wydań gazet informacyjnych. Badanie przeprowadzono między 7 a 13 kwietnia. Żadna z odpowiedni nie wykluczyła z następnego pytania.

Pytanie 1: Czy Pan/Pani lub ktoś z rodziny czyta papierowe gazety?

Osoba o niesformalizowanych związku W związku małżeńskim
Tak, od ponad 50 lat 32.0% 40.8%
Tak, od ponad 40 lat 12.0% 15.9%
Tak, od ponad 30 lat 6.3% 11.5%
Tak, od ponad 20 lat 3.5% 6.6%
Tak, od ponad 10 lat 2.2% 2.2%
Tak, od ponad 5 lat 1.3% 1.2%
Tak, ale od czasu do czasu 1.5% 0.8%
Tak, ale nie wiem od jak dawna 4.6% 2.4%
Nie czytam od około 5 lat 7.3% 6.8%
Nie czytam od około 10 lat 11.0% 5.5%
Nie czytam od około 20 lat 7.9% 3.2%
Nie, nigdy 10.4% 3.1%

Najczęściej wymienione zostały ogólnojapońskie Asahi i Yomiuri, które zdobyły odpowiednio 21,9% i 21,8%. 13,8% respondentów wymieniło lokalną prasę, a 8,3% Nikkei (gazetę biznesowo-ekonomiczną). Pierwszy z tabloidów, jaki został wymieniony najliczniej (3,3%) zajął ósmą lokatę. Nie podano jego nazwę, tak samo, jak nie wypisano pełnej listy wymienionych tytułów.

Pytanie 2: Który dział bądź działy gazety są najpoczytniejsze? (Odpowiedź wielokrotnego wyboru)

Mężczyźni Kobiety
Temat z okładki, ogólne wiadomości 73.8% 65.6%
Ogólnospołeczny, o przestępczości 66.1% 56.9%
Informacje lokalne, styl życia 55.3% 54.6%
Program telewizyjny i/lub radiowy 53.9% 56.7%
Polityka 52.3% 29.4%
Ekonomia 51.7% 31.5%
Sport 47.9% 29.0%
Wiadomości ze świata 44.2% 27.5%
Pogoda 27.8% 32.7%
Opiniotwórczy 28.0% 25.6%
Sztuka i rozrywka 23.4% 39.6%
Komiksy, felietony, opowieści 18.7% 30.8%
Nekrologi 18.6% 21.2%
Reklamy 7.9% 11.0%
Inne 1.5% 1.3%
Nie czytam 18.3% 22.7%

Pytanie 3: Kiedy i gdzie czytane są gazety? (Odpowiedź wielokrotnego wyboru)

Po przebudzeniu w domu 30.0%
Przy śniadaniu w domu 26.6%
Po powrocie do domu z pracy itp. 22.0%
W wolnej chwili 14.5%
W pracy, na uczelni, w szkole 7.3%
W ubikacji w domu 5%
W porze obiadowej 4%
W restauracji, w kawiarni 4%
W czasie podróży komunikacją miejską 4%
W szpitalnej poczekalni 3%
W bibliotece 2%
W hotelowym holu 2%
W łóżku 1%
Gdzie indziej 5%
Nie wiem 1%
Nie czytam 18.0%

Pytanie 4: Jakie są plusy papierowej gazety? (Odpowiedź wielokrotnego wyboru)

Można ją przeczytać o każdej porze 44.4%
Bezstronna w przekazywaniu informacji 44.3%
Zawiera dużo informacji 38.5%
Bardzo ważne informacje są łatwo dostępne 30.6%
Treść jest zrozumiana, a problematyka szeroko omówiona 22.2%
Bycie na bieżąco z lokalnymi sprawami 19.8%
Informacje są sprawdzone 17.8%
Program telewizyjny jest czytelniejszy 15.9%
Można ją przeczytać nawet wtedy, kiedy jest bardzo jasno 12.0%
Łatwa nawigacja treści 11.7%
Obiektywne stanowisko redaktorów 9%
Coś innego 4%
Nic z wymienionych 20%

Q5: Jakie są minusy papierowej gazety? (Odpowiedź wielokrotnego wyboru)

Kłopotliwe przechowywanie; trzeba je systematycznie wyrzucać 30.8%
Szybka dezaktualizacja informacji 27.8%
Dużo reklam i/lub ulotek 27.5%
Dużo informacji, które mnie nie interesują 25.3%
Stronniczość w przekazywanych informacjach 23.3%
Cena 19.6%
Do czytania potrzebne jest światło 15.8%
Trudno odnaleźć interesujące treści 14.8%
Sprzedawcy gazet są natrętni 14.4%
Mała czcionka, którą trudno odczytać 13.9%
Palce brudzą się od tuszu 10%
Przyczyniają się do pogorszenia stanu środowiska 10%
Nieporęczna 9%
Coś innego 3%
Nic z wymienionych 17%

Pytanie 6: Jak jest u Pana/Pani wykorzystywana? (Odpowiedź wielokrotnego wyboru)

Mężczyźni Kobiety
Owijam nią rzeczy do przeniesienia 56.6% 60.4%
Służą za podstawkę pod obcinane paznokcie bądź inne czynności 53.6% 60.6%
Zawijam w nie warzywa do przechowania 50.0% 74.6%
Suszę nimi zmoczone obuwie 34.4% 51.0%
Namaczam nimi zużyty olej, żeby się go pozbyć 30.2% 47.5%
Owijam nimi papierowe pieluch bądź odpady organiczne 27.1% 36.0%
Wsadzam wycinki do pudła po butach 22.9% 27.7%
Zwijam i zabijam insekty 22.6% 28.1%
Czyszczę nimi okna bądź lustra 15.5% 26.7%
Wycieram nimi patelnie bądź inny sprzęt do gotowania/smażenia 14.5% 20.4%
Trzymam nimi za gorący garnek bądź pod niego podkładam 7.2% 10.2%
Wycieram nimi podłogę 6.8% 8.7%
Rozkładam je, jeśli muszę pozbyć się rozlanej cieczy 5.5% 8.5%
Inaczej 4.4% 8.7%
Nie dotyczy 15.8% 4.6%

13,5% uczestników badania przyznało, że gazeta jako taka nie funkcjonuje w ich życiu. Przyczyny można szukać w minusach, jakie zostały wymienione: nie można jej czytać po ciemku (za to tablet czy telefon już tak), jest płatna i nieporęczna. Jak wiemy z naszego podwórka, rozszerza się grono osób niegodzących się na płatne treści – informacje mają być rzetelne i darmowe.

Mimo to dla ponad 50% respondentów to nieodzowny rytuał rozpoczynający dzień, a dla jednej piątej kończący. Nie zaskakuje jej użycie, kiedy nie jest już potrzebna – służy za zabezpieczanie przenoszonych przedmiotów np. w czasie przeprowadzki, wkłada się ją do butów, kiedy te nasiąkną wodą, czyści się nimi okna czy lustra.

Z odpowiedzi można przedstawić pewne fakty – papierowe gazety mają się dobrze. Na pewno są spadki w nakładzie, tak samo jak w Polsce, mimo to znajdują się chętni na szeleszczący papier, a elektroniczne nośniki muszą jeszcze poczekać, nim zmarginalizują tradycyjną prasę.

Źródło: WhatJapanThinks.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

cztery × cztery =