Japończycy preferują papier

Japan Internet opublikował niedawno wynik badania opinii publicznej prowadzonego przez goo Research dotyczącego korzystania z papierowych mediów (gazety, książki, komiksy itd.) oraz ich elektronicznego odpowiednika, czyli popularnych e-booków.

Ankieta została przeprowadzona między 30.09 a 3.10 na próbie 1087 osób, w którą w skład wchodziło 53,7% mężczyzn i 46,3% kobiet, pośród których było 13,8% nieletnią młodzieżą, 15,5% miało mniej niż 30 lat, 21,8% miało mniej niż 40 lat, 17,2% miało mniej niż 50 lat, 19,6% miało mniej niż 60 lat i 12,1% ukończyło 60 rok życia.

1. Czy kiedykolwiek zetknął się Pan/Pani z elektroniczną wersją książki, czasopisma itp.? (Próba = 1087 os.):

Tak 34,3%
Nie 65,7%

1A. Czy chciałby Pan/Pani skorzystać z elektronicznej książki, czasopisma itp.? (Próba = 714 os.):

Tak 31,1%
Nie (pytanie posiłkowe 1B) 68,9%

Ankieta rozdzieliła osoby z odpowiedzią „Nie” w pierwszym pytaniu na dwie podgrupy: nie skorzystali jeszcze z elektronicznego wydania, ale chcieliby się z takim zapoznać (20,4%) oraz na tych, którzy nie chcą nawet słyszeć o elektronicznym zamienniku (45%). Tych drugich dotyczy poniższe pytanie.

1B: Dlaczego nie chciałby Pan/Pani spróbować czytania wydań elektronicznych? (Próba = 492 os.; możliwe wiele odpowiedzi):

Bardziej cenię sobie papierowe wydania 42,5%
Są niepraktyczne i ciężko się je czyta 42,1%
Wystarczy mi papierowe wydanie 35,2%
Nie czytam książek, czasopism itp. 25%
Czytniki do e-booków są za drogie 15,9%
Wydania elektroniczne są za drogie 10,2%
Nie ma w ofercie e-booków interesujących mnie pozycji 8,9%
Inne 2%

Z 1087 osób tylko 27, czyli 2,5% osób używają dedykowanego czytnika do wydań elektronicznych.

2. Który z czytników Pan/Pani używa? (Próba = 27 os.):

Kindle (Amazon) 44,4%
kobo (Rakuten) 33,3%
Reader (Sony) 7,4%
BookPlace (Toshiba) 7,4%
Lideo (BookLive, itp.) 0%
Galapagos (Sharp) 0%
Nook (Barnes & Noble) 0%
Inny 7,4%

To zaskakujące, że w tak rozwiniętym kraju jak Japonia dalej ceni się jeden z prymitywnych nośników przekazu jakim jest papier. Nie jest to żadna ujma, a wręcz przeciwnie. Zapach i przede wszystkim fizyczność są dalej pożądane przez japońskiego odbiorcę. Warto pamiętać, że Japonia doskonale radzi sobie w recyklingu, toteż zużyty materiał szybko zostaje częścią nowego.

Źródło: goo Research, Japan Internet, What Japan Thinks

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 × 4 =