Japonia szóstym rajem dla dzieci

Według najnowszego rankingu UNICEF-u dotyczącego jakości życia dzieci, Japonia zajmuje szóste miejsce. Sklasyfikowano 31 państw.

Przewodzą według kolejności: Holandia, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja. Ostatnią trójkę zamykają: USA, Bułgaria i Rumunia. Polskę sklasyfikowano na 18 miejscu ex aequo z Portugalią.

UNICEF pod uwagę wziął rozwarstwienie społeczne, dostęp do ochrony i zdrowia, dostęp do edukacji, traktowanie i zagrożenia oraz warunki mieszkaniowe i otoczenie.

Japonię w tego typu zestawieniu uwzględniono po raz pierwszy. Pełen raport w języku angielskim dostępny jest na oficjalnej stronie organizacji w formie PDF.

Źródło: UNICEF

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 × trzy =